ขอต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านวังอ้อ (banwangor.school)
ค้นหา
หัวข้อ
หน้าแรก เข้าสู่ระบบ ติดต่อ-สอบถาม หัวข้อเรื่อง เนื้อหาสาระ เผยแพร่ข่าวสาร ยอดฮิด 10 อันดับ
  _LOGINCREATE    

ค้นหา
Google


แนะนำเว็บไซต์

หนังสือราชการ e-office


e-office
ปี 2557

e-office
ปี 2556

e-office
ปี 2555

ระบบหนังสือรับรองการหักภาษี
ขอเชิญลงทะเบียนยื่นแบบฯผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่นี่
หนังสือรับรองภาษี
หัก ณ ที่จ่าย

สพป.พิจิตร เขต 1

Website ที่น่าสนใจ

[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

· Appserv 
เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซท์
blocks
    · แบบกรอกคะแนน 
· แบบกรอกคะแนน (ระดับประถมศึกษา) 
รายวิชา
    · ป้องกันไวรัส 
· โปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษา 
    · โปรแกรมทั่วไป 
ขณะนี้มีทั้งหมด 3 ดาวน์โหลด และ 8 ประเภท ในฐานข้อมูลนี้
ผู้บริหารโรงเรียน

นายอิทธิเชษฐ์    โกเศศสุขชูโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียนแนะนำบุคลากร
ผลงานทางวิชาการ
ผู้บริหาร  คณะครู 
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
ครูเตือนใจ ป่งแก้ว (อังกฤษ)
ครูทองเหรียญ กลิ่นแย้ม (กอท.)
ระดับปฐมวัยBest  Practice
ครูจิราวรรณ สง่าเมือง(อนุบาล)
ครูจินดา  ธีรารักษ์(อนุบาล)
ครูสิญาพร พร้อมสัมพันธ์(วิทย์)
ครูเครือวัลย์นันทะสาร(คณิต)
ครูน้ำค้าง เคียงข้าง(แนะแนว)
ครูถวิล  วัดเกวี้ยพงษ์(สังคมฯ)
รูกุหลาบ สุวรรณเทพ
        การงานฯ(เกษตร)


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุรุสภา ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต ๑'สถาบันพัฒนาครู

พัฒนาโดย ***โรงเรียนบ้านวังอ้อ*** 57 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160 โทรศัพท์ 0-5669-8123
ติดต่อสอบถาม :E-mail :nam_kiang@hotmail.com
Best viewExplorer 5.5 or later at resolution 1024 x 768 pixels : Text Size = medium 
***ปรับปรุง  29 ธันวาคม 2556 ***


การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที